Avís legal

Accés a la pàgina web

L’ús d’aquesta web implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest avís legal. Es prega que es llegeixi atentament. L’accés i utilització d’aquesta web determina que vostè ha llegit i acceptat, sense cap reserva, aquestes condicions.

L’usuari es compromet a no utilitzar la pàgina web o els seus serveis i continguts de manera contrària al que disposa la legislació vigent que sigui aplicable. Tanmateix, accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat.

La informació continguda en aquesta web té com a finalitat exclusiva la difusió d’informació sobre les activitats desenvolupades per l’empresa.

L’empresa no es fa responsable dels retards en l’accés a la pàgina web. Tampoc es fa responsable del contingut d’errors, omissions o virus ni dels danys que pugui patir el sistema informàtic de l’usuari quan accedeixi a la pàgina web o es descarregui arxius.

L’usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions que poguessin derivar-se de processos iniciats contra ell per l’incompliment del que s’estableix a les condicions d’ús.

.Propietat intel·lectual i propietat industrial

Tots els continguts de la pàgina web corresponen exclusivament a l’empresa o, en el seu cas, a tercers.Tots els usos o explotacions diferents de la creació d’una còpia privada dels continguts, com una còpia transitòria i accessòria i exclusivament per a la seva utilització personal, requeriran d’una autorització prèvia i per escrit de l’empresa.

Enllaços

Tot enllaç o qualsevol altre tipus de connexió virtual a aquesta pàgina web haurà de ser autoritzada prèviament i per escrit per l’empresa, establint-se l’enllaç en tot cas a la seva pàgina inicial.

L’empresa desitja aclarir que els enllaços a llocs web d’informació general que contingui aquesta pàgina web tenen únicament com a finalitat posar a disposició de l’usuari altres fons d’informació que puguin ser del seu interès.

Encara que s’ha tractat d’assegurar que aquestes pàgines web de tercers compleixin els estàndards adequats, no podem garantir que els compleixin.

Al marge del que es preveu legalment, l’empresa declina qualsevol responsabilitat en relació als danys, errors o omissions que puguin patir els sistemes informàtics de l’usuari, existents als continguts de les pàgines web amb les que té enllaços

Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents Condicions d’accés estan subjectes a l’ordenament jurídic espanyol.

Per a la resolució de qualsevol dubte o conflicte que pugui derivar-se de l'accés a aquesta pàgina web, l'usuari i l'empresa, amb renúncia expressa a qualsevol atre fur que els hi pogués correspondre, acorden sotmetre's expressament als jutjats i tribunals que determini l'empresa.

Empresa/Responsable del fitxer: Carles Masias Codina DNI/NIF : 46672073J amb adreça a : Carretera d'Olot a Banyoles km. 11, de Santa Pau.

Adreça ARCO: Carles Masias Codina DNI/NIF : 46672073J amb adreça a: Carretera d'Olot a Banyoles km. 11 de Santa Pau. E-mail: camping@maspatxet.com

Adreça LSSICE: Carles Masias Codina DNI/NIF : 46672073J amb adreça a: Carretera d'Olot a Banyoles km. 11 de Santa Pau. E-mail: camping@maspatxet.com

Càmping Mas Patxet - Ctra. D'Olot a Banyoles KM 11. 17811 Santa Pau - La Garrotxa -Tels. 972 68 00 66 - 972 68 01 36 camping@maspatxet.com
Avís legal - Politica de cookies

 

 

Número d'inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya: (RTC)KG-000135