Política de privacitat

Als efectes del que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el responsable del fitxer, en endavant el responsable, informa a l'usuari que accedeixi a aquesta pàgina web que les dades personals facilitades s'inclouran en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota responsabilitat del responsable. Aquests fitxers es troben inscrits en el registre de l'AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES.

La finalitat del fitxer i naturalesa del mateix són la comunicació entre el responsable i els seus clients, així com la publicitat, promoció i oferta dels serveis a través de la seva pàgina web. La recopilació i maneig de dades personals té únicament finalitat informativa i de manteniment de la relació contractual establerta entre l'usuari i el responsable. En el supòsit que els usuaris plantegin qüestions, sol · licituds de treball, o demanin informació sobre els serveis oferts pel responsable, les seves dades personals s'utilitzaran exclusivament per respondre a les seves peticions i instàncies i facilitar-los la informació reclamada.

El responsable garanteix que la informació subministrada per l'usuari no es comparteix amb tercers, i que en cap cas aquesta informació serà cedida o comercialitzada, salvaguardant en tot moment la privacitat de les comunicacions i les dades personals dels usuaris. L'usuari consent expressament que les dades personals recollides pel responsable puguin ser enviades a organismes públics o privats d'acord amb la finalitat de la recollida de les dades. El responsable queda autoritzat també a subministrar aquesta informació a les autoritats nacionals i internacionals quan sigui requerit i vingui obligat en virtut d'un mandat legal, judicial o administratiu. Qualsevol altre ús de les dades de caràcter personal diferent als esmentats requerirà previ i exprés consentiment. L'usuari podrà exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, oposició i / o cancel · lació de les seves dades de caràcter personal, mitjançant la tramesa d'una comunicació per escrit a l'adreça ARCO esmentada al final.

El responsable comunica als usuaris que aquesta pàgina web pot utilitzar cookies o altres mitjans per a finalitats estadístiques i per oferir un servei més personalitzat. L'usuari podrà impedir l'emmagatzemament de cookies i desactivar-les mitjançant les opcions corresponents del seu navegador, com també la desactivació d'scripts de control, encara que s'adverteix que això pot dificultar la navegació pel lloc web.

Responsable del fitxer: Carles Masias Codina DNI/NIF : 46672073J amb adreça a : Carretera d'Olot a Banyoles km. 11, de Santa Pau.

Direcció ARCO: Carles Masias Codina DNI/NIF : 46672073J amb adreça a: Carretera d'Olot a Banyoles km. 11 de Santa Pau. E-mail: camping@maspatxet.com